تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دوره جامع بیمه مسئولیت

دوره جامع بیمه مسئولیت (فنی و بازاریابی)

مدرس: جناب آقای رضا ایزدی

  

مکان برگزاری: بندرعباس، بلوار امام حسین، نبش بلوار دانشگاه،
سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان

SABT2