تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

اطلاعات دوره آموزشی قوانین چک بانکی

 ghanooon

  • ‌‌‌‌‌‌‌نام دوره :(قوانین صدور چک)
  • ‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : rules of cheque 
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 1جلسه 4 ساعته ( همراه با پذیرایی و اعطاء گواهینامه داخلی)
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدرس دوره : آقای رضایی   
  • یک کارآفرین نه به اندازه یک حقوقدان بلکه در حد نیازش باید با قوانین حقوقی پرکاربرد آشنا باشد. آشنایی با قوانین چک یکی از موارد است. متاسفانه کارآفرینان در مورد مسائل حقوقی آشنایی با قوانین چک اطلاعات کمی دارند و این موضوع موجب می‌شود هزینه‌های بعضاً سنگینی پرداخت کنند. امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و به دلیل مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، سعی وافر دولت‌ها بر این قرارگرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن‌چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به‌راحتی آن را در روابط مالی خود به‌کارگیرند. به همین دلیل نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت‌ساز و خطیر است.  چک در نظام حقوقی ایران به دو شیوه مورد حمایت قرار می‌گیرد:1- حمایت حقوقی که همانند سایر اسناد تجاری از قبیل سفته مطابق قانون تجارت به عمل خواهد آمد.2- حمایت کیفری: که به دلیل اهمیت چک و مشکلات مربوط به صدور چک بلامحل از طریق مراجع کیفری مطابق قانون صدور چک به عمل خواهد آمد.

 •  قیمت: 1,400,000 ریال

ثبت نام و پرداخت شهریه