تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دوره کنترل پروژه با MSP
 1. کنترل پروژه با نرم افزار MSP- کددوره: 26

  هزینه سرمایه گذاری ( آموزش و آزمون ) :

  3.500.000 ریال  مدت زمان دوره : 8 جلسه 2 ساعته

  شروع دوره : 7 آذر

  پایان دوره : 23 آذر

  روزهای فرد

  ساعت 19 تا 21

  اطلاعات را به زبان فارسی وارد کنید.

 2. کدملی ( 10رقمی) :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شماره شناسنامه:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. محل تولد:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. محل صدور:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
  ترجیحا متصل به تلگرام
 11. آخرین مدرک تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 12. رشته تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 13. بارگذاری تصویر4*3
  ورودی نامعتبر
  حجم عکس کمتر از 500KB باشد.
 14. توضیحات
  ورودی نامعتبر است
  لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
 15. در صورت تمایل به پرداخت کامل شهریه هر دو گزینه را انتخاب فرمایید.(*)


  ورودی نامعتبر
 16. مبلغ پیش پرداخت:
  0 ریال
 17. درگاه پرداخت: