تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

المپیاد ملی مهارت

کددوره: 90 بسته آموزشی کودک و نوجوان

وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ایالمپیاد مهارت

مدت زمان دوره : 1 سال ( 12 ماه )

روزهای پنج شنبه از ساعت 16 تا 1ظهر


مبحث آموزشی :

برنامه نویسی JAVAشروع دوره : آذر 96 تا خرداد 97

شهریه دوره : هر ماه 180 هزار تومان

لطفا اطلاعات را به زبان فارسی وارد کنید.

کدملی ( 10رقمی) :(*)
ورودی نامعتبر

نام:(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر:(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه:(*)
ورودی نامعتبر

محل تولد:(*)
ورودی نامعتبر

محل صدور:(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه:(*)
ورودی نامعتبر

سن دانش آموز :
ورودی نامعتبر

شماره پایه :
ورودی نامعتبر

بارگذاری تصویر4*3
ورودی نامعتبر

حجم عکس کمتر از 500KB باشد.

توضیحات
ورودی نامعتبر است

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

مبلغ پرداختی:
0 ریال

درگاه پرداخت: