تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دوره آموزشی اکسل کاربردی - پیشرفته
 1. اکسل پیشرفته - کددوره: 4

  مدت زمان دوره 12 جلسه 3 ساعته

  روزهای فرد از ساعت 18 لغایت 21

  شروع : 96/11/29 تا 96/12/27

  لطفا اطلاعات را به زبان فارسی وارد کنید.

  توجه فرمایید : شهریه پرداختی قابل استرداد نمی باشد.
 2. کدملی ( 10رقمی) :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شماره شناسنامه:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. محل تولد:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. محل صدور:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
 11. آخرین مدرک تحصیلی:
  ورودی نامعتبر
 12. رشته تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 13. بارگذاری تصویر4*3
  ورودی نامعتبر
  حجم عکس کمتر از 500KB باشد.
 14. توضیحات
  ورودی نامعتبر است
  لطفا در این کادر چیزی ننویسید.
 15. مبلغ پرداختی:
  0 ریال
 16. درگاه پرداخت: