تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دپارتمان کودک و نوجوان

دپارتمان کودک و نوجوان

 

 

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریروزهای برگزاریرزومه استادجزئیات دورهرزرو / ثبت نام
1 مهندسین فردا ( ویژه کودک و نوجوان ) 20خرداد 96 25 تیر 96 10 صبح الی 12 ظهر شنبه تا سه شنبه رزومه جزئیات ثبت نام