تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

کارمند اداری
 1. شما در حال پر کردن فرم همکاری جهت استخدام می باشید
 2. نام:(*)
  Please let us know your name.
 3. نام خانوادگی:(*)
  Please let us know your name.
 4. سال تولد:(*)
  Please write a subject for your message.
 5. تلفن همراه:(*)
  Please write a subject for your message.
 6. پست الکترونیک:
  Please let us know your email address.
 7. آخرین مدرک تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته تحصیلی:(*)
  Please let us know your name.
 9. سوابق کاری:
  Please let us know your message.
 10. میزان آشنایی با زبان های خارجه:
  Please let us know your message.
  در صورت داشتن مدرک عنوان آن ذکر شود
 11. نام آخرین کتاب یا کتابهایی که خوانده اید:
  ورودی نامعتبر است
 12. زمانهای آزاد جهت حضور در محیط کار:(*)
  ورودی نامعتبر است
 13. گواهینامه های دریافتی:
  ورودی نامعتبر است
  (در هر زمینه )
 14. شغل و پیشه مورد علاقه:
  ورودی نامعتبر است
  (در هر زمینه )
 15. آشنایی و تسلط به نرم افزار word :(*)
  ورودی نامعتبر
 16. آشنایی و تسلط به نرم افزار Excel :(*)
  ورودی نامعتبر است
 17. میزان حقوق مورد نظر ( به ریال):(*)
  ورودی نامعتبر است
 18. شرایط استفاده از تلفن همراه شخصی:(*)
  ورودی نامعتبر است
 19. در صورت عدم پذیرش بعنوان همکار ، آیا تمایل به انجام کارآموزی جهت ارتقا مهارت خود دارید؟ (*)
  ورودی نامعتبر است
 20. بارگذاری رزومه :
  ورودی نامعتبر است
 21. جهت حفظ حریم خصوصی تمامی اطلاعات شما نزد مجتمع آموزشی تدبیر محفوظ می ماند.