تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

درخواست تدریس در مجتمع آموزشی تدبیر

کد ملی:(*)
ورودی نامعتبر است

نام :(*)
لطفا نام خود را وارد کنید!

نام خانوادگی:(*)
لطفا نام خود را وارد کنید!

سال تولد:(*)

تلفن همراه:(*)
تلفن همراه متصل به شبکه های اجتماعی را وارد نمایید.

پست الکترونیک:
Please let us know your email address.

آخرین مدرک تحصیلی:(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی:(*)
ورودی نامعتبر است

گرایش تحصیلی:(*)
ورودی نامعتبر است

سوابق تدریس:(*)
Please let us know your message.

کتب تدوین شده:
ورودی نامعتبر است

سایر توضیحات (مقامهای اکتسابی ، تقدیرنامه ها ، مقالات تحریر شده و...):
ورودی نامعتبر است

رشته و یا نرم افزارهای آموزشی جهت تدریس :(*)
Please let us know your message.

دستمزد ساعتی (ريال):(*)
ورودی نامعتبر است

بارگذاری رزومه
ورودی نامعتبر

درصورت داشتن رزومه لطفا آپلود کنید

جهت حفظ حریم شخصی اطلاعات شما نزد مجتمع آموزشی تدبیر محفوظ می ماند.

قابل توجه اساتید پروازی: هزینه ایاب و ذهاب ، پذیرائی و محل اسکان به عهده مجتمع آموزشی تدبیرمی باشد.