تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دوره بهداشت و ایمنی ( HSE)
 1. کارگاه آموزشی 2 روزه بهداشت و ایمنی (HSE) - کددوره: 22

  تاریخ تشکیل کارگاه: 1396/11/25 و 1396/11/26

  زمان تشکیل کارگاه: 17 تا 21روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

  شهریه کل 2 کارگاه : 1/800/000 ريال
 2. رزومه مدرس

  1. سرممیز ، مشاور ، مدرس

  2. سرممیز سیستم های مدیریت از IRCA

  3. تایید صلاحیت تدریس ، مشاوره از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  استانداردهای آموزشی

  مباحث روز اول :

  1. آشنایی با روشهای ارزیابی ریسک HSE

  2. فرآیندهای سیستم ISO9001:2015

  مباحث روز دوم :

  1. نکات کلیدی در شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسکهای سلامت ایمنی و محیط زیست HSE


  اطلاعات را به زبان فارسی وارد کنید.

  توجه فرمایید : شهریه پرداختی قابل استرداد نمی باشد.
 3. کدملی ( 10رقمی) :(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. شماره شناسنامه:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. محل تولد:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. محل صدور:(*)
  ورودی نامعتبر
 10. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
 12. آخرین مدرک تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 13. رشته تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 14. بارگذاری تصویر4*3
  ورودی نامعتبر
  حجم عکس کمتر از 500KB باشد.
 15. توضیحات:
  ورودی نامعتبر است
  لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
 16. نام استاد:
  ورودی نامعتبر است
  لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
 17. کد کلاس آموزش:
  ورودی نامعتبر است
  لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
 18. مبلغ کل شهریه 1,800,00 ريال
 19. (*)

  ورودی نامعتبر
 20. مبلغ پیش پرداخت:
  0 ریال
 21. درگاه پرداخت: