تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

آزمون عملی

نوع آزمون: عملی - در پر کردن اطلاعات دقت لازم داشته باشید. سپاس

اطلاعات به فارسی پر شود.


کار آموز گرامی لطفا قبل از پر کردن فیش به نکات ذیل توجه فرمایید.

1- تنها افرادی اجازه شرکت در آزمون عملی دارند که در آزمون کتبی قبول شده اند.

2- افرادی که در آزمون کتبی قبول و به دلیلی موفق نشده اند در آزمون عملی همان ماهی که آزمون کتبی داده اند شرکت کنند ، این فرم را پر نمایند.

3- فاصله بین آزمون کتبی و عملی نباید بیش از 5 ماه باشد در غیر اینصورت نمره کتبی باطل و مجددا کارآموز باید در آزمون کتبی شرکت نماید.

4- افرادیکه آزمون کتبی را قبول ولی در آزمون عملی مردود شده اند ، تا دوبار اجازه شرکت در آزمون عملی را دارند در صورت عدم قبولی مجددا باید در آزمون کتبی شرکت نمایند.

5- کارت آزمون کتبی بهمراه اصل کارت ملی را هنگام آزمون عملی بهمراه داشته باشید.

6- پیگیری نتایج و سایر موارد از طریق شماره 07633666014 بعهده کارآموز می باشد.

7- جهت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با شماره 09177610623 در تماس باشید.

کدملی ( 10رقمی) :(*)
ورودی نامعتبر

نام:(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه:(*)
ورودی نامعتبر

نام دوره:(*)
ورودی نامعتبر

نام دوره انتخابی:
ورودی نامعتبر

ماه آزمون:(*)
ورودی نامعتبر

مبلغ پرداختی:
0 ریال

توضیحات
ورودی نامعتبر است

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

تاییدیه(*)
ورودی نامعتبر

لطفا پس از پرداخت وجه کد رهگیری خود را ثبت نمائید.

درگاه پرداخت: