تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دوره های غیرحضوری و رایگان
 1. کددوره:10

  اطلاعات را به زبان فارسی وارد کنید.

  افرادیکه دارای نامه هستند و قبلا با مجتمع تدبیر هماهنگی نمودند این فرم را پر نمایند.
 2. کدملی ( 10رقمی) :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شماره شناسنامه:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. محل تولد:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. محل صدور:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
 11. آخرین مدرک تحصیلی:
  ورودی نامعتبر
 12. رشته تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر
 13. بارگذاری تصویر4*3
  ورودی نامعتبر
  حجم عکس کمتر از 500KB باشد.
 14. دپارتمان:(*)
  ورودی نامعتبر
 15. انتخاب دوره مورد نظر:(*)
  ورودی نامعتبر
 16. پیشنهاد مهارت
  ورودی نامعتبر
  چنانچه دوره خاصی موردنظر است، اعلام بفرمائید
 17. نام سازمان معرف:(*)
  ورودی نامعتبر است
 18. ورودی نامعتبر
 19. مبلغ پیش پرداخت:
  0 ریال
 20. درگاه پرداخت: