تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

کارگاه آموزشی مدیریت حرفه ای دفاتر بیمه
 1. توضیحات دوره : کلیک نمایید
 2. نام:*
  ورودی نامعتبر
 3. نام خانوادگی:*
  ورودی نامعتبر
 4. کدملی :*
  ورودی نامعتبر
  لطفا کدملی 10 رقمی وارد کنید
 5. نام پدر:*
  ورودی نامعتبر
 6. نام شرکت*
  ورودی نامعتبر است
 7. نوع فعالیت درصنعت بیمه*
  ورودی نامعتبر است
 8. تلفن همراه:*
  ورودی نامعتبر
  شماره پیگیری به موبایل شما ارسال خواهد شد.
 9. ایمیل شما
  ورودی نامعتبر است
  شماره پیگیری به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 10. مبلغ کارگاه: :
  4/400/000 ريال

  ( 10% تخفیف ویژه جهت ثبت نام کنندگان از طریق وب سایت ، مدت اعتبار تخفیف تا تاریخ 96/07/25 )
  مبلغ قابل پرداخت : 3/960/000


  توجه: با عنایت به محدودیت پذیرش (حداکثر 30 نفر) ، در صورت تکمیل ظرفیت ،ثبت نام شما در گروه بعدی قرار خواهد گرفت.
 11. درگاه پرداخت: