پرداخت شهریه

پرداخت شهریه دانشجویان مجتمع آموزشی تدبیر
  • درصورت داشتن کد دوره را وارد نمایید
  • مبلغ به تومان است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
0