×

درخواست چاپ گواهینامه

توجه: دقت بفرمایید فقط کسانی میتوانند درخواست چاپ گواهینامه دهند که از اتمام فرآیند آزمون خود اطمینان حاصل کرده اند یعنی آزمون کتبی و عملی خود را با موفقیت پشت سرگذاشته اند و نمره نهایی آنها از 70 بالاتر شده باشد .

با گذشت یک هفته از تاریخ ثبت درخواست چاپ ،برای دریافت گواهینامه خود به آموزشگاه مراجعه فرمایید.

برای درخواست چاپ گواهینامه ی دوره مربوطه، فرم زیر را پر کنید :

درخواست چاپ گواهینامه

فرم درخواست چاپ گواهینامه
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .