×

شرایط قبولی در امتحان فنی و حرفه ای

tikشرایط قبولی در آزمون­های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شرح زیر میباشد :

آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای در دو بخش کتبی و عملی اجرا می شود و هر دو آزمون توسط سازمان فنی و حرفه ای

برگزارمی گردد و آموزشگاهها هیچگونه دخالتی در روند آزمون ندارند.

ابتدا آزمون کتبی انجام شده و در صورت قبولی ، کارآموز پس از طی مدت زمان 7 تا 15 روز بعد (تاریخ ها پس از آزمون

کتبیاعلام می شود) باید در آزمون عملی شرکت کند که هیچگونه پرداخت هزینه ای لازم نیست ، ولی در صورت عدم

شرکتدرآزمون عملی همان ما ، تا 5 ماه دیگر فرصت دارد پساز پرداخت حق حساب آزمون عملی ، درآزمون عملی شرکت کند.

(( تاریخ های آزمون مشخص و از طریق سایت قابل پیگیری است.))

ghabol

الف : حد نصاب قبولی در آزمون کتبی:  ۵۰ از ۱۰۰

ب : حدنصاب قبولی در آزمون عملی:    ۷۰ از ۱۰۰

ج : شرط قبولی نهائی:   کسب نمره معدل ۷۰ از ۱۰۰ با محاسبه فرمول ذیل

۷۰   ≤(نمره آزمون کتبی×۲۵%)+(نمره آزمون عملی× ۷۵%)

تبصره ۱:

قبول شدگان در آزمون کتبی و مردودین در اولین آزمون عملی، طی 5 ماه از تاریخ آزمون کتبی فرصت شرکت درآزمون مجدد عملی را دارند.لازم به ذکر است عدم حضور در اولین آزمون عملی، مردود لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲:

در صورتی که متقاضیان حداقل نمرات آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند ولیکن (حسب فرمول بالا) مردود معدل گردند، همانند مردودین آزمون عملی حساب شده و می توانند در آزمون مجدد عملی شرکت نمایند.

 

تبصره ۲:  جهت شرکت در آزمون (چه کتبی – چه عملی) یک ماه قبل باید از طریق سایت اقدام نمایید.

تذکرمهم:

گواهینامه مهارت قبول شدگان پس از طی مراحل قانونی صادر و حسب برنامه اعلامی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان توسط مرکز محل تشکیل پرونده، تحویل متقاضی خواهد شد.

کارآموز محترم :
لطفاً برای محاسبه نمره نهائیتان،نمره کتبی و نمره عملی خود را در کادر های زیر وارد کنید سپس بر روی دکمه محاسبه کلیک نمائید.