×

دوره افسر HSE در پروژه های نفتی

هدف و ضرورت دوره آموزشی افسر HSE در پروژه های نفتی

هدف از طراحی و تدوین دوره آموزشی افسر HSE ، آموزش متخصصانی که علاوه بر اطلاعات عمومی در زمینه ایمنی (Safety)، بهداشت و سلامت (Health) و محیط­زیست (Environment) با کاربرد این مقوله در صنایع مختلف در ساحل و فراساحل آشنا شوند که این امر از اولین گام‌ها برای ارتقاء وضعیت HSE در فضای کسب و کار می باشد. لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی دارد که شامل هزینه های مستقیم (خسارات مالی یا جانی) و هزینه های غیر مستقیم ( غیبت ها مخارج درمانی ، بیمه و سایر هزینه های مرتبط) عواقب و پی آمدهای منفی تمامی حوادث صنعتی می باشند. بدیهی است که تمامی این موارد بر اقتصاد و بهره وری واحدهای صنعتی تاثیر خواهد گذاشت.

افسران HSE در صنایع مختلف نقش بسزایی در رسیدن به چشم اندازه، سیاست گذاری ها، استراتژی ها و برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط کار می تواند داشته باشد که این امر با دانش و مهارت کافی در نظارت و کنترل تمامی دستورالعمل های HSE و با استفاده از چک لیست های مرتبط و مشارکت در اقدامات حذف، کنترل و واکنش در شرایط اضطراری داشته باشد.

بررسی آمار و اطلاعات مربوط به حوادث ناشی از کار در صنایع و مشاغل نشان می دهد هر ساله نیروهای ارزشمندی را به دلیل اعمال و رفتار نا ایمن و کار کردن در شرایط نا ایمن در محل کار جان خود را از دست داده و یا دچار بیماری های شغلی می گردند. نقش افسران HSE آموزش دیده و کارآزموده نقش بسیار مهمی در این امر مهم را دارا می باشد.

شایستگی ها و مهارتهاي قابل انتظار:

لازم به ذکر است فراگیران پس از پایان دوره در تمامی موارد ذیل توانا می شوند و قادر خواهند بود در مصاحبه های تخصصی HSE در پروژه های نفتی با امتیاز عالی قبول و شرایط استخدام آن ها را بهبود ببخشد.

سرفصل های دوره افسران HSE در پروژه های نفتی:

 1. ایمنی حفاری
 2. ایمنی داربست
 3. ایمنی برق
 4. ایمنی در برشکاری و جوشکاری
 5. ایمنی کار در ارتفاع
 6. ایمنی در حمل و جابجایی بار
 7. مراحل صدور پروانه کار
 8. رانندگی تدافعی
 9. مبانی آتش و آتش نشانی
 10. آشنایی مواد خطرناک
 11. ایمنی فضای بسته
 12. شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
 13. مبانی بهداشت حرفه ای
 14. مبانی محیط زیست
 15. روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
 16. مبانی کمک های اولیه

 

آینده شغلی افسران HSE در پروژه های نفتی

 • شرکت های اصلی و فرعی و پیمانکاران زیر مجموعه وزارت نفت و گاز
 • تمامی شرکت ها و پالایشگاه های زیر مجموعه پالایش و پخش و پیمانکاران تابعه ( پالایشگاه نفت/ گاز/ میعانات گازی)
 • کلیه شرکت های پتروشیمی و پیمانکاران تابعه
 • کلیه مناطق پخش فرآورده های نفتی ( ساحلی- فراساحلی)

 

 • فراگیرانی که به هر دلیل در ثبت نام قطعی دوره یقین حاصل ننمایند، می توانند با استفاده از گزینه رزرو دوره، با پرداخت اولیه ی جزئی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمایل به ادامه دوره در جلسه اول، مبلغ پرداخت شده به ایشان عودت داده خواهد شد.
 • جهت اطلاع از سایر دوره ها و نام نویسی به بخش پیش ثبت نام مراجعه شود.(لینک پیش ثبت نام دوره ها)
  توجه : انجام پیش ثبت نام ، بدون دریافت وجه است.