×

دوره افسر HSE

hse

افسر  HSE

  • آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE

  • آشنایی با روش ارزیابی ریسک به‌منظور شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها
  • آشنایی با قوانین و الزامات ایمنی مرتبط با فعالیت
  • آشنایی با قوانین محیط زیست مرتبط با فعالیت
  • آشنایی با روش‌های اطفاء حریق.

 

  • فراگیرانی که به هر دلیل در ثبت نام قطعی دوره یقین حاصل ننمایند، می توانند با استفاده از گزینه رزرو دوره، با پرداخت اولیه ی جزئی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمایل به ادامه دوره در جلسه اول، مبلغ پرداخت شده به ایشان عودت داده خواهد شد.
  • جهت اطلاع از سایر دوره ها و نام نویسی به بخش پیش ثبت نام مراجعه شود.(لینک پیش ثبت نام دوره ها)
    توجه : انجام پیش ثبت نام ، بدون دریافت وجه است.