×

دوره متره و برآورد

و برآورد

    متره و برآورد 40 ساعت     10 مهر تا 20 آبان    روزهای زوج گواهی مجتمع فنی تهران

سرفصل های دوره متره و برآورد :
آشنایی با لزوم مباحث این دوره
آشنایی با روش های مختلف متره در پروژه های مختلف
آشنایی با روش های کاربردی برآورد پروژه ها
شناخت فهرست بهای پایه
آشنایی با قسمت های مختلف صورت وضعیت
آشنایی با نحوه تهیه یک صورت وضعیت
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی جهت تهیه صورت وضعیت ها

  • فراگیرانی که به هر دلیل در ثبت نام قطعی دوره یقین حاصل ننمایند، می توانند با استفاده از گزینه رزرو دوره، با پرداخت اولیه ی جزئی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمایل به ادامه دوره در جلسه اول، مبلغ پرداخت شده به ایشان عودت داده خواهد شد.
  • جهت اطلاع از سایر دوره ها و نام نویسی به بخش پیش ثبت نام مراجعه شود.(لینک پیش ثبت نام دوره ها)
    توجه : انجام پیش ثبت نام ، بدون دریافت وجه است.