×

کارگاه مدیریت مالی دفاتر بیمه

تمامی تکنیکهایی که دراین دوره به شما آموزش داده میشود و تمامی تجربیاتی که دراین دوره به شما منتقل میشود قبلا در چند دفترنمایندگی بیمه بصورت عملی آزمایش شده و تاثیر فوث العاده ای در رشد و پیشرفت آنها داشته ما دراین دوره قصد داریم این تجربیات را به شما منتقل کنیم تا بتوانید بیشترین افزایش بهره وری طی مدت کاری خود را داشته باشید.

پول چیست و کارکرد آن چگونه است؟
چطور میتوانیم از قدرت پول درجهت منافع خود بهره مند شویم؟
تعریف ثروت واقعی و آنچه دربین مردم بعنوان ثروت متداول است و نحوه بکارگیری نیروی آن درجهت کسب ثروت
تکنیکهای عملی افزایش درآمد و کاهش هزینه

منافع شرکت در دوره مدیریت مالی دفاتر بیمه:

  1. هماهنگی دخل با خرج در دفاتر بیمه، شما پس از شرکت دراین دوره میتوانید با روشهایی که آموزش میبینید بین درآمدها و هزینه هایتان هماهنگی موثری ایجاد نماید.
  2. تکنیک حذف و اضافه یکی از تکینیکهایی است که دراین دوره دوره آموزش خواهید دید
  3. با شرکت در این دوره دیگر نگران هزینه ها و دخل و خرج زندگیتان نخواهید بود
  4. ایجاد پس انداز مولد

 

 

👥مخاطبین دوره:

•فعالین صنعت بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه)
•صاحبین مشاغل
•مدیران مالی و حسابداری
•حسابداران و دانشجویان حسابداری

🔵مدرسین دوره :

رضا ایزدی- محمد حاتم شیرازی

📆تاریخ برگزاری دوره:

پنجشنبه 21 آذر 98

ساعت 9 الی صبح الی 17 به صرف پذیرایی و ناهار

 

💰مبلغ سرمایه گذاری:

320.000 تومان به همراه گواهی شرکت در دوره