×

دوره GIS

آشنایی با دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS مقدماتی

نرم افزارGIS به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی (یا سیستم اطلاعات مکانی) و مخفف Geographic Information System می باشد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک نرم افزار کاربردی است که به عنوان نرم افزار پایه در رشته مهندسی آب و محیط زیست برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.

حجم زیاد داده و کاربردهای روزافزون آنها در نظام های مختلف مرتب با زمین نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، خاک و زمینشناسی و … از یک سو و ماهیت پویایی و تغییرپذیری آنها در بعضی از نظام ها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست از سویی دیگر، ضرورت استفاده از ابزارهای کمکی الکترونیکی و روشهای نوین را مطرح ساخته اند.

تکامل بسیار سریع فن آوری تکنولوژی در بخش های سخت و نرم افزاری آن در دهه های اخیر ابتدا امکانات و تسهیلات فنی بسیار زیادی در رابطه با پردازش هندسی و گرافیکی داده های مرتبط با زمین و همچنین سازماندهی، مدیریت و بکارگیری اطلاعات موضوعی را به طور مجزا از فراهم ساخت.

تشخیص ضرورت در اختیار داشتن و بکارگیری تسهیلات فوق به طور یکپارچه در رابطه با داده های زمینی، منجر به طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی شده است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر است داده های مربوط به موقعیت مکانی پدیده ها را به همراه اطلاعات توصیفی آنها به طور یکپارچه نگهداری و به طور همزمان جهت طراحی، برنامه ریزی و حل مشکلات مورد استفاده قرار دهد.

با کمک نرم افزار ARC GIS جهت ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به اهداف، آنالیزها و تحلیل­های مناسب سیستم­های اطلاعات مکانی(GIS) و آشنایی و تسلط بر دو محیط اصلی نرم افزار تحت عناوین ArcCatalog و ArcMapمی­باشد.

کسب توانایی در ترسیم نقشه در محیط نرم افزاری ArcGIS، زمین مرجع نمودن (Georeferencing) تصاویر به منظور برداری نمودن آنها، آشنایی با فن آوری­ جدید Geodatabase نیز از اهداف این دوره است.

 

 • سیلابس دوره
  • آشنایی با کلیات Arc GIS
  • معرفی محیط های مختلف نرم افزار Arc GIS
  • اشنایی با انواع داده و فرمتهای مورد نیاز در GIS
  • قابلیت ها و توانایی های Art Catalog ، اصول و مفایم و ساختن یک Catalog
  • کار با جداول اطلاعات توصیفی ، نموادارها و تحلیل آنها در محیط Arc GIS
  • توانایی طبقه بندی لایه ها ،روش های مختلف ذخیره سازی اطلاعات در نرم افزار Arc GIS
  • تعریف سیستم مختصات و سیستم تصویر
  • خروجی گرفتن نقشه وLayout گرفتن
  • توانایی کار با لایه های رقومی با فرمت های اتوکد و مدیریت آنها در بخش های مختلف نرم افزار
  • زمین مرجع (GEOREFERENCING ) و ترسیم و ویرایش لایه های رقومی
  • سایر قابلیت ها ( برش تصاویر و لایه ها ، ایجاد لایه همپوشانی ، ایجاد حریم و …) .
  • تبدیل سایر فرمت ها به یکدیگر
  • تولید نقشه های ارتفاعی ، شیب ، جهت شیب ، سایه روشن ، TIN
  • شبیه سازی پرواز در محیط Arc scene

مشاهده سوابق علمی و فعالیت سرکار خانم عصمت دهقانی