×

دوره فتوشاپ Photoshop

فراگیر گرامی
به منظور افزایش بازده کیفیت آموزش نرم افزار ، همراه داشتن لپ تاپ شخصی الزامی است.