×

پروانه ارزيابي خسارت (همه رشته ها)

 

 

ارزیابی خسارت

بیمه های خسارت

هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱۰ ماده ۳ آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای(شماره ۸۵ مصوب مورخ ۹۲/۹/۲۶ شورای عالی بیمه) دستورالعمل آموزش متقاضیان پروانه ارزیابی خسارت بیمه را به شرح زیر مصوب نموده است.
۱-دوره های آموزشی تخصصی و توجیهی موضوع این دستورالعمل توسط پژوهشکده بیمه یا موسسات آموزشی دارای تاییدیه صلاحیت طبق دستورالعمل تایید و برگزار می شود
۲- کلیه متقاضیان پروانه ارزیابی خسارت بیمه موظفند دوره آموزشی تخصصی و توجیهی شامل آموزش‌های عمومی و توجیهی پایه و تخصصی را طبق شرح زیر در چهارچوب سرفصل های پیوست این دستورالعمل گذرانده و گواهی پایان دوره را ارائه نماید.

عنوان دوره آموزشی

عنوان درس آموزشی

مدت زمان

پیش نیاز

آموزش عمومی و توجیهی

اخلاق حرفه ای، مشتری مداری و بازاریابی 12 ساعت ندارد
زبان تخصصی بیمه (آشنایی با اصطلاحات تخصصی) 8 ساعت ندارد
اصول گزارش نویسی در ارزیابی خسارت 6 ساعت ندارد

آموزش پایه

مبانی و اصول حاکم بر عملیات بیمه 15 ساعت ندارد
آشنایی با قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط 15 ساعت ندارد

آموزش تخصصی

ارزیابی خسارت در زمینه ی تخصصی مربوطه

(آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت، باربری، اتومبیل و درمان)

24 ساعت سطوح پایه و عمومی

جمع کل ساعات دوره آموزشی

80 ساعت

دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه یا رشته هایی با گرایش بیمه از طی درس آموزش مبانی و اصول حاکم بر عملیات بیمه موضوع جدول فوق، معاف می باشند.

 

شرایط شرکت در آزمونهای پژوهشکده بیمه

چه افرادی مجاز به شرکت در آزمون ها هستند؟

در حال حاضر منعی برای شرکت در آزمون ها نیست و ثبت نام در آزمون ها نیاز به مستند خاصی ندارد، فقط قبول شدگان آزمون ها برای دریافت مجوز فعالیت در صنعت بیمه (متقاضیان اخذ کد یا پروانه) باید واجد شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه باشند.

👈آیین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه (تنظیم امور نمایندگی بیمه)

👈آیین نامه شماره ۹۲ شورای عالی بیمه (کارگزاری رسمی بیمه مستقیم)

👈آیین نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه (ارزیابی خسارت بیمه ای)

👈آیین نامه شماره ۹۶ شورای عالی بیمه (نمایندگی فروش بیمه های زندگی)

👈آیین نامه شماره ۷۸ شورای عالی بیمه (اکچوئر رسمی بیمه)

👈آیین نامه شماره ۹۱ شورای عالی بیمه (کارگزاری رسمی بیمه اتکایی)

 

  • اجرای دوره به صورت مجازی
  • با بهره گیری از بهترین اساتید صنعت بیمه
  • ارائه گواهی نامه مورد تایید بیمه مرکزی

 

پروانه خسارت (همه رشته ها)

مجتمع آموزشی تدبیر
  • قیمت: 1,350,000 تومان
    مدت زمان دوره: 80ساعت
    پس از پرداخت هزینه ی دوره، رسید آن را به شماره ی واتس اپ 09177633316 ارسال فرمایید.
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .