×

دوره آموزشی داوری بیمه

 

دوره آموزشی داوری در بیمه

مدرس دوره: آقای محمدحسین غریب

مدت زمان: 8 ساعت

پیش نیاز:ندارد

 

سرفصل ها:

 • روش های جایگزین در حل اختلافات
 • پیشینه،مزایا و چالش های داوری
 • انواع روش ها و شروط حل اختلاف در صنعت بیمه
 • معیار ها و نحوه انتخاب داوران
 • هزینه های انجام داوری
 • فرآیند و رای داوری
 • مسئولیت های داوران
 • تفاوت های شرط داوری با قرارنامه داوری (داوری نامه) شیوه تدوین شرط یا قرارنامه داوری
 • اصول و مبانی انشا رای داوری
 • کاربرد قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در انشاء رای داوری
 • برشماری موارد ویژه موانع صدور رای داوران