×

نرم افزار بیمه

 

  • اجرای دوره به صورت آنلاین
  • شروع دوره: نیمه دوم دی ماه
  • هزینه دوره: 300.000 تومان
  • مدت زمان: 8 ساعت
  • با اعطای گواهی نامه ی معتبر

 

نرم افزار بیمه

مجتمع آموزشی تدبیر
  • قیمت: 300,000 تومان
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .