×

ثبت نام سازمانی

ثبت نام سازمانی

فرم ثبت نام برای سازمان ها و شرکت های خصوصی
  • دوره های غیرحضوری و رایگان

    افرادیکه دارای نامه هستند و قبلا با مجتمع تدبیر هماهنگی نمودند این فرم را پر نمایند.
  • قیمت: 85,000 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .