×

پیش ثبت نام بنیاد شهید

فراگیران گرامی؛

لطفا در انتخاب دوره به موارد زیر توجه بفرمایید:

  • به جز گروه یک، سایر عزیزان (گروه های دوم و سوم)، موظف به پرداخت هزینه ی دوره با کسر 25% از مبلغ کل، در سامانه مجتمع فنی تهران هستند. (گروه اول مبلغ 100 هزار تومان بابت ودیعه در سایت پرداخت می کنند.)
  • هنگام انتخاب دوره، به مرتبط بودن دوره با رشته تحصیلی خود دقت کنید.
  • سقف هزینه برای فراگیران در گروه یک مبلغ 2.500.000 تومان است، هزینه ی مازاد آن توسط شخص پرداخت می گردد.
  • امکان شرکت در دوره ها به صورت همزمان برای فراگیران گروه یک وجود ندارد؛ این دسته از فراگیران، پس از پایان دوره ی خود، با هماهنگی بنیاد شهید می توانند از باقی مانده سقف مجاز برای شرکت در دوره استفاده نمایند.

 

پیش ثبت نام دوره های بنیاد شهید

  • برای مثال: برق قدرت
  • نکات مهمی که مشاورین باید از آنها مطلع باشند...