×

ثبت نام دوره خصوصی

ثبت نام دوره خصوصی

درخواست ثبت نام دوره های خصوصی در مجتمع آموزشی تدبیر
  • مدت زمان هر جلسه یک ساعت می باشد

  • لطفا روز و زمان مورد نظر خود را جهت هماهنگی با استاد اعلام نمایید.
  • شهریه دوره خود را وارد نمایید
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .