×

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی و مالیات ویژه فعالین صنعت بیمه

 

 

 

آشنایی با قوانین مالیاتی

سرفصل های دوره:

 • انواع مالیات با ذکر مواد قانونی و نحوه محاسبه

 • مالیات بر ارزش افزوده

 • گزارش فصلی

 • تهیه اظهارنامه مالیاتی

 

 

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با مصوبات تامین اجتماعی، قوانین کار و مالیاتی و تجاری

 

 

 

 

 

ثبت نام در دوره آشنایی با قوانین مالیاتی

 • قیمت: 300,000 تومان
 • 0 تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

ثبت نام در دوره آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

 • قیمت: 300,000 تومان
 • 0 تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .