×

کارت و نتیجه آزمون

چهار مرحله ی دریافت کارت آزمون تا دریافت گواهینامه:

 

1- برای دریافت کارت آزمون آنلاین از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

دریافت کارت آزمون آنلاین

 

2- اعلام نتایج آزمون آنلاین و نهایی:

اعلام نتایج آزمون آنلاین و نهایی

 

3- برای پرداخت هزینه ی گواهینامه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

پرداخت هزینه گواهینامه

 

4- برای دانلود گواهینامه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید (برای دریافت گواهینامه، پرداخت مبلغ الزامی است.):

دریافت گواهینامه